Le Ciel Cafe – 193/9 Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 193/9 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 984 11 04
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.006.161, 1.067.056.071


Địa chỉ Le Ciel Cafe ở đâu?

193/9 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Le Ciel Cafe như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Highlands Coffee - 117 Nguyễn Văn Quá - 117 Nguyễn Văn Quá