Le Thanh Phuong Bridal – 51 Nguyễn Công Trứ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 252 34 24
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.913.789, 10.670.989.499.999.900


Địa chỉ Le Thanh Phuong Bridal ở đâu?

51 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Le Thanh Phuong Bridal như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  In laser màu - Photocopy Minh Thư - 14 Dương Đình Nghệ