Legend Hotel – 13A Lê Văn Chí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13A Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 720400, Việt Nam
Số điện thoại 094 961 90 24
Trang web 0865 515 779
Vị trí chính xác Linh Đông, Khách sạn,Khách sạn lưu trú dài hạn


Địa chỉ Legend Hotel ở đâu?

13A Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 720400, Việt Nam

Mạng xã hội của Legend Hotel là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/khachsanhuyenthoai/&prev=search&pto=aue
Winston Hotel Riverside Thu Duc”

Hình ảnh

Xem thêm:  Toan Thong Hotel, 14 Tân Thuận Tây