Légumes Vietnam – 40 Nguyễn Cừ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 991 331
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.803.611.499.999.900, 10.672.847.279.999.900


Địa chỉ Légumes Vietnam ở đâu?

40 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Légumes Vietnam như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa, 101 Phan Huy Thực