Levi’s, Crescent Mall, Store No 2F-07, 101 Tôn Dật Tiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Crescent Mall, Store No 2F-07, 101 Tôn Dật Tiên, Street, Tan Phu Ward, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 5998
Trang web levi.com.vn
Vị trí chính xác 107.290.836, 1.067.188.731


Địa chỉ Levi's ở đâu?

Crescent Mall, Store No 2F-07, 101 Tôn Dật Tiên, Street, Tan Phu Ward, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Levi's như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  THỜI TRANG HÀNG HIỆU VNXK QUẬN 11-XXS FASHION - 1448 Đường 3/2