Libe Clothing Shop – 52 Đ. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 940 81 69
Trang web libeworkshop.com
Vị trí chính xác 107.707.105, 1.066.922.731


Địa chỉ Libe Clothing Shop ở đâu?

52 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Libe Clothing Shop như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Như Quỳnh, 261 TL8