Liem Barber Shop Đầm Sen, Tân Thới Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Hòa Bình, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0764 155 479
Trang web liembarbershop.com
Vị trí chính xác 10.769.848.999.999.900, 106.632.559


Địa chỉ Liem Barber Shop Đầm Sen ở đâu?

67 Hòa Bình, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Liem Barber Shop Đầm Sen như thế nào?

Thứ Ba:[10:30-19:00], Thứ Tư:[10:30-19:00], Thứ Năm:[10:30-19:00], Thứ Sáu:[10:30-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[10:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  30Shine - 25 Tôn Đản