Linh Beauty Salon, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 354/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình thạnh, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 395 11 73
Trang web linhbeautysalon.com
Vị trí chính xác 10.821.899.799.999.900, 1.066.966.217


Địa chỉ Linh Beauty Salon ở đâu?

354/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình thạnh, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Linh Beauty Salon như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  30Shine, Phường 2