Lò Bánh Mì Út Linh – 100 Đường Ngô Tất Tố

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 100 Đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 235 64 04
Trang web
Vị trí chính xác 107.913.911, 106.714.266


Địa chỉ Lò Bánh Mì Út Linh ở đâu?

100 Đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Út Linh như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00], Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh An Khương, Bình Chánh