Lò Rượu Bình Minh – 553 Tân Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 553 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 922 57 91
Trang web
Vị trí chính xác 10.832.164.299.999.900, 1.066.440.394


Địa chỉ Lò Rượu Bình Minh ở đâu?

553 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Rượu Bình Minh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rượu Ngoại nhập khẩu Thanh Tây Ninh-0926.60.70.80, kp5