Long barbershop – 195 Tạ Quang Bửu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 195 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 968 69 67
Trang web long-pro-barber.business.site
Vị trí chính xác 1.074.314, 10.668.329.399.999.900


Địa chỉ Long barbershop ở đâu?

195 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Long barbershop như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00]

Long barbershop có website không?

long-pro-barber.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Hớt Tóc Nguyễn Quới, Bình Trị Đông