Lotte Cinema Nam Sai Gon – Tầng 3 Lotte Mart NSG, 469 Đ.Nguyễn Hữu Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 3 Lotte Mart NSG, 469 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3775 2521
Trang web lottecinemavn.com
Vị trí chính xác 10.741.022.899.999.900, 10.670.204.299.999.900


Địa chỉ Lotte Cinema Nam Sai Gon ở đâu?

Tầng 3 Lotte Mart NSG, 469 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Lotte Cinema Nam Sai Gon là gì?

facebook: https://www.facebook.com/LottecinemaNSG/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Hd - 3D Media, Bình Trị Đông B