Lotte Cinema Thủ Đức – Tòa nhà Joy Citipoint, 2, QL1A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tòa nhà Joy Citipoint, 2, QL1A, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3724 5751
Trang web lottecinemavn.com
Vị trí chính xác 10.871.016.599.999.900, 10.676.914.119.999.900


Địa chỉ Lotte Cinema Thủ Đức ở đâu?

Tòa nhà Joy Citipoint, 2, QL1A, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Lotte Cinema Thủ Đức là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/lottecinemathuduc/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  CGV Thảo Điền Pearl - 12 Đ. Quốc Hương