Luật sư tư vấn pháp luật – Số 63 Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 63 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72108, Việt Nam
Số điện thoại 093 122 25 15
Trang web phonggialawfirm.com
Vị trí chính xác 10.814.817.999.999.900, 10.667.180.499.999.900


Địa chỉ Luật sư tư vấn pháp luật ở đâu?

Số 63 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72108, Việt Nam

Giờ làm việc của Luật sư tư vấn pháp luật như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cài win Quận Phú Nhuận, Phường 2