Luminus – 280 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 280 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 168 008
Trang web luminussmoothies.com
Vị trí chính xác 107.873.267, 1.066.885.678


Địa chỉ Luminus ở đâu?

280 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Luminus như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Luminus có website không?

luminussmoothies.com

Mạng xã hội của Luminus là gì?

facebook: https://www.facebook.com/LuminusSmoothies/
instagram: https://www.instagram.com/luminus.smoothies/

Hình ảnh

Xem thêm:  THỰC PHẨM SẠCH VƯỜN QUÊ - 76G Phạm Viết Chánh