Luxy Park Hotel & Apartments – City Centre – 15B Trần Khánh Dư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15B Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 755 22 99
Trang web luxypark.com
Vị trí chính xác 107.937.733, 1.066.884.824


Xem thêm:  Nhật Minh Anh Hotel - 58 Nguyễn Bá Tuyển