M Hotel Saigon – 39 Tôn Thất Thiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 2888
Trang web mhotel.vn
Vị trí chính xác 107.731.627, 1.067.018.605


Địa chỉ M Hotel Saigon ở đâu?

39 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của M Hotel Saigon là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/mhotelsaigon/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Lam Anh, PPM2+WGV, Đ.Nguyễn Hữu Thọ