Magic Bay – Quận 7, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 096 579 19 27
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.735.401.099.999.900, 10.672.838.379.999.900


Địa chỉ Magic Bay - Quận 7 ở đâu?

9 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Magic Bay - Quận 7 như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công viên Suối Mơ - 9 Trà Cổ