Mai Sen Bistro – 56 Nguyễn Văn Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0706 413 009
Trang web anremaisen.com
Vị trí chính xác 10.793.276.599.999.900, 1.067.091.045


Địa chỉ Mai Sen Bistro ở đâu?

56 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mai Sen Bistro như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Mạng xã hội của Mai Sen Bistro là gì?

facebook: https://www.facebook.com/MaiSenBistro/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hàn Quốc 3/2, Đường Đường 3/2