MaMi Đầm Bầu – 40 Đường 35

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 Đường 35, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 808 76 71
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 10.856.886.999.999.900, 10.674.776.279.999.900


Địa chỉ MaMi Đầm Bầu ở đâu?

40 Đường 35, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MaMi Đầm Bầu như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Thời Trang Tường Vy, QHVH+C9G, Liên Ấp 123