Marcel Gourmet Burger – 115 Calmette

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 115 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0703 460 038
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.686.388, 1.066.986.223


Địa chỉ Marcel Gourmet Burger ở đâu?

115 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Marcel Gourmet Burger như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm gà ngon - 117 Nguyễn Đình Chiểu