Marukame Udon – Hai Bà Trưng – 342-344 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 342-344 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 9915
Trang web marukameudon.vn
Vị trí chính xác 107.901.045, 1.066.892.841


Địa chỉ Marukame Udon - Hai Bà Trưng ở đâu?

342-344 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Marukame Udon - Hai Bà Trưng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30]

Mạng xã hội của Marukame Udon - Hai Bà Trưng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/MarukameUdonVN.TanDinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Marukame Udon - Thảo Điền - 27 Đ. Thảo Điền