Massage Khiếm Thị Tươi Lập, 460 Đ. Nguyễn Văn Khối

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 460 Đ. Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 471 10 32
Trang web
Vị trí chính xác 108.449.896, 1.066.463.563


Địa chỉ Massage Khiếm Thị Tươi Lập ở đâu?

460 Đ. Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Massage Khiếm Thị Tươi Lập như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Massage người mù Thế Vũ - D65 Đ. Hoàng Diệu