Massage Minh Tâm Phú Nhuận – 145/8 Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145/8 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 736112, Việt Nam
Số điện thoại 090 609 68 85
Trang web
Vị trí chính xác 10.794.706.699.999.900, 106.676.515


Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Minh Phát - 16 Tôn Thất Hiệp