Mắt Kính Tâm Đức – 155 Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 155 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 948 26 68
Trang web matkinhtamduc.com
Vị trí chính xác 10.798.764.499.999.900, 1.066.556.315


Địa chỉ Mắt Kính Tâm Đức ở đâu?

155 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mắt Kính Tâm Đức như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Mạng xã hội của Mắt Kính Tâm Đức là gì?

instagram: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.instagram.com/matkinhtamduc/%3Fhl%3Den&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, An Bình