Maxgym Gò Vấp – 256 Đ. Dương Quảng Hàm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 256 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 718 84 77
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.287.406, 1.066.895.845


Địa chỉ Maxgym Gò Vấp ở đâu?

256 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Maxgym Gò Vấp như thế nào?

Thứ Hai:[04:30-11:00], Thứ Ba:[04:30-11:00], Thứ Tư:[04:30-11:00], Thứ Năm:[04:30-11:00], Thứ Sáu:[04:30-11:00], Thứ Bảy:[05:00-11:00], Chủ Nhật:[05:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Exciter Sports Tam Bình Fitness & Yoga, Đ. Số 11