MAY Shop – 113 Đ. Lê Văn Việt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 113 Đ. Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 812 74 02
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.464.844, 10.677.803.019.999.900


Địa chỉ MAY Shop ở đâu?

113 Đ. Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MAY Shop như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Mạng xã hội của MAY Shop là gì?

facebook: https://www.facebook.com/mayshopstore/

Hình ảnh

Xem thêm:  Giày MINSU - 166A Đ. Hoàng Diệu 2