MB CỦ CHI, 131 TL8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 TL8, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 881 06 68
Trang web
Vị trí chính xác 109.747.463, 106.497.165


Địa chỉ MB CỦ CHI ở đâu?

131 TL8, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MB CỦ CHI như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Capella Parkview - 3 Đặng Văn Sâm