McDonald’s Saigon Center – B2 TTTM Sài Gòn Centre, 65 Đ. Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B2 TTTM Sài Gòn Centre, 65 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 0555
Trang web mcdonalds.vn
Vị trí chính xác 107.731.883, 10.670.091.939.999.900


Địa chỉ McDonald’s Saigon Center ở đâu?

B2 TTTM Sài Gòn Centre, 65 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của McDonald’s Saigon Center như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-21:30], Thứ Ba:[09:30-21:30], Thứ Tư:[09:30-21:30], Thứ Năm:[09:30-21:30], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chảo Cá, P