McDonald’s – Tầng trệt, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Quận 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng trệt, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Quận 4, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3943 3666
Trang web mcdonalds.vn
Vị trí chính xác 107.601.747, 10.669.898.219.999.900


Địa chỉ McDonald's ở đâu?

Tầng trệt, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Quận 4, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của McDonald's như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của McDonald's là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate/Chung-c%25C6%25B0-H3-384-Ho%25C3%25A0ng-Di%25E1%25BB%2587u-Qu%25E1%25BA%25ADn-4-292-c%25C4%2583n-h%25E1%25BB%2599-543555109344870/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Võng - 20 Nguyễn Xí