Meetoo Tattoo – 758 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 758 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0765 757 875
Trang web
Vị trí chính xác 10.810.457.699.999.900, 1.067.151.038


Địa chỉ Meetoo Tattoo ở đâu?

758 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Meetoo Tattoo như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm xăm hình ở Quận 3 - Đỗ Nhân Tattoo - 181 Đ. Trần Văn Đang