Meiwei AEON Mall Celadon – Aeon Mall Tân Phú, 30 Đ. Tân Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Aeon Mall Tân Phú, 30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 4868
Trang web meiwei.vn
Vị trí chính xác 10.801.698.799.999.900, 1.066.175.257


Địa chỉ Meiwei AEON Mall Celadon ở đâu?

Aeon Mall Tân Phú, 30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Meiwei AEON Mall Celadon như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Meiwei, Tân Phong