Mì Cay Gochu – 414/2 Tân Kỳ Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 414/2 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2247 5757
Trang web
Vị trí chính xác 107.995.448, 1.066.184.605


Địa chỉ Mì Cay Gochu ở đâu?

414/2 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay Gochu như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lãng Quán, 531 Vĩnh Khánh