Mì cay siêu cấp milk tea chill tea N’ More – 63 Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0585 881 518
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.466.503, 1.067.703.665


Địa chỉ Mì cay siêu cấp milk tea chill tea N’ More ở đâu?

63 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì cay siêu cấp milk tea chill tea N’ More như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Coffee House - Cao Thắng nối dài - 175B Đ. Cao Thắng