Mi Mon Kindergarten – 58 Tân Canh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 9705
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.966.389, 1.066.674.491


Địa chỉ Mi Mon Kindergarten ở đâu?

58 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mi Mon Kindergarten như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh Ngữ VIPS, 13/2 Nguyễn Ảnh Thủ