Mì Thảo Mộc Cay Ông Tí – 112 Đ. Hoàng Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Đ. Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 249 70 77
Trang web mithaomoccayongti.vn
Vị trí chính xác 107.640.753, 1.067.038.596


Địa chỉ Mì Thảo Mộc Cay Ông Tí ở đâu?

112 Đ. Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Thảo Mộc Cay Ông Tí như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Cay Gochu Quận 6, 409 Đ. Nguyễn Văn Luông