MÌ VỊT TIỀM – SỦI CẢO SÂM KÝ, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 997 65 13
Trang web
Vị trí chính xác 107.549.846, 10.667.362.469.999.900


Địa chỉ MÌ VỊT TIỀM - SỦI CẢO SÂM KÝ ở đâu?

12 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MÌ VỊT TIỀM - SỦI CẢO SÂM KÝ như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Hype Eatery & More - No. 9 Công Trường Lam Sơn