MIA.vn Trần Quang Diệu – Siêu thị vali kéo – 3 Trần Quang Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6198
Trang web mia.vn
Vị trí chính xác 10.788.302.999.999.900, 106.678.157


Địa chỉ MIA.vn Trần Quang Diệu - Siêu thị vali kéo ở đâu?

3 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của MIA.vn Trần Quang Diệu - Siêu thị vali kéo như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Miti - 389 Đ. Nguyễn Trãi