Minh Quân Holtel – 14 Đ. Hồ Văn Tư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Đ. Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 450 10 05
Trang web
Vị trí chính xác 108.500.169, 1.067.548.132


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoàng Phúc 2, 62 Đường số 7