MINISTOP – Nguyễn Gia Trí – 157 Nguyễn Gia Trí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 157 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 5951
Trang web ministop.vn
Vị trí chính xác 108.053.065, 10.671.583.199.999.900


Địa chỉ MINISTOP - Nguyễn Gia Trí ở đâu?

157 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MINISTOP - Nguyễn Gia Trí như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  MINISTOP, Phường 7