Ministop, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19-21 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 0178
Trang web ministop.vn
Vị trí chính xác 10.766.394.799.999.900, 10.668.172


Địa chỉ Ministop ở đâu?

19-21 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ministop như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ministop - Thăng Long - 33 Thăng Long