Ministop, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 114 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 604 99 54
Trang web ministop.vn
Vị trí chính xác 10.762.160.999.999.900, 106.689.194


Địa chỉ Ministop ở đâu?

114 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ministop như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K, 49 Khu phố Hưng Gia 4