MobileCity 602 Lê Hồng Phong – 602 Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 602 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 111 16 02
Trang web mobilecity.vn
Vị trí chính xác 10.769.270.599.999.900, 1.066.739.293


Địa chỉ MobileCity 602 Lê Hồng Phong ở đâu?

602 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MobileCity 602 Lê Hồng Phong như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Phước Đông