Mocha Cafe, Hiệp Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Đ. Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 333 55 50
Trang web
Vị trí chính xác 10.846.169, 1.067.794.088


Địa chỉ Mocha Cafe ở đâu?

4 Đ. Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mocha Cafe như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  BLANC - coffee & tea, 17A Bình Thới