Moda House Coffee – 263/90 Tô Ký

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 263/90 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 834 65 38
Trang web
Vị trí chính xác 108.536.872, 10.662.554.689.999.900


Địa chỉ Moda House Coffee ở đâu?

263/90 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Moda House Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa Lí Lắc CN1, Phường 1