Món Miền Trung – 32/52/22 Ông Ích Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32/52/22 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 672 676
Trang web monmientrung.com
Vị trí chính xác 10.767.239, 10.664.680.299.999.900


Địa chỉ Món Miền Trung ở đâu?

32/52/22 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Món Miền Trung như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30], Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30]

Mạng xã hội của Món Miền Trung là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y-v7JDuEZUE

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối bánh kẹo Nguyễn Phước - 12/36 Nguyễn Bặc