MÓN NGON GIA LAI – 184 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 373 09 11
Trang web
Vị trí chính xác 10.797.499.499.999.900, 1.066.908.205


Địa chỉ MÓN NGON GIA LAI ở đâu?

184 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của MÓN NGON GIA LAI như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Steak Way, Khu đô thị Times City