Motel Lam Phương, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3826 666
Trang web
Vị trí chính xác 113.008.556, 1.061.166.915


Hình ảnh

Xem thêm:  HANZ Bao Long Hotel - 225 Nguyễn Văn Lượng