Mr Wish, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QMXP+MMH, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0329 039 371
Trang web
Vị trí chính xác 107.991.814, 1.066.867.273


Địa chỉ Mr Wish ở đâu?

QMXP+MMH, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mr Wish như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa King Milk Tea, Phường 16