MSB Khánh Hội, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3941 3936
Trang web msb.com.vn
Vị trí chính xác 107.579.563, 1.066.999.487


Địa chỉ MSB Khánh Hội ở đâu?

166 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Khánh Hội như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Cầm Đồ Xuân Chiến, 117/4E, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh